skriblerier som sprudler over

Posts tagged “mon tro

Spør jeg

Det kan ikke skade å spørre – sier du.

Kan det ikke? Sier jeg.

Du kan ikke få noe verre enn nei – sier du.

Hva hvis jeg får ja da?

Sier jeg.

vinter